Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Data Pin IC TAS5709

 Berikut ini Data Pin IC TAS5709IC TAS5709
IC TAS5709
Pin 1: OUT A

Pin 2: P VDD A

Pin 3: P VDD A

Pin 4: BST A

Pin 5: G VDD OUT

Pin 6: SS TIMER

Pin 7: OC ADJ

Pin 8: NC

Pin 9: A VSS

Pin 10: PLL FLTM

Pin 11: PLL FLTP

Pin 12: VR ANA

Pin 13: A VDD

Pin 14: FAULT

Pin 15: M CLK

Pin 16: OSC RES

Pin 17: D VSS O

Pin 18: VR DIG

Pin 19: PDN

Pin 20: LR CLK

Pin 21: S CLK

Pin 22: SD IN

Pin 23: SDA

Pin 24: SCL

Pin 25: RESET

Pin 26: STEST

Pin 27: D VDD

Pin 28: D VSS

Pin 29: GND

Pin 30: A GND

Pin 31: V REG

Pin 32: G VDD OUT

Pin 33: BST D

Pin 34: P VDD D

Pin 35: P VDD D

Pin 36: OUT D

Pin 37: P GMD CD

Pin 38: P GND CD

Pin 39: OUT C

Pin 40: P VDD C

Pin 41: P VDD C

Pin 42: BST C

Pin 43: BST B

Pin 44: P VDD B

Pin 45: P VDD B

Pin 46: OUT B

Pin 47: P GND AB

Pin 48: P GND ABBaca Juga Data Pin IC LC7411


Tiang Dusun
Tiang Dusun Teknisi peralatan elektronik