Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Data Pin IC 8823

 Data Pin dan Tegangan IC 8823


IC 8823
IC 8823


Pin 1: U/V = 0/5V

               Pin 64: POWER ON = 5V OFF = OV

Pin 2:L/VH = 0/5V

                Pin 63: IR IN = 1 - 2V

Pin 3: KEY = 2V                                 

                Pin 62: SYNC

Pin 4: GND                                         

                Pin 61: MUTE

Pin 5: RESET = 4.8V                           

                Pin 60: TUNER

Pin 6: X-TALL 1 = 2 - 3V                    

                Pin 59: 50/60 HZ

Pin 7: X-TALL = 2 - 3V                       

                Pin 58: SCL = 4.8V

Pin 8: GND                                           

                Pin 57: SDA = 4.8V

Pin 9: D VDD = 5V                              

                Pin 56: AV/TV

Pin 10: GND                                         

                Pin 55: A VDD = 5V

Pin 11: GND                                          

                Pin 54: GND

Pin 12: FBP = 2 - 3V                             

                Pin 53: GND

Pin 13: H OUT = 1 - 2V                         

                Pin 52: B OUT = 1 - 3V

Pin 14: H AFC                                        

                Pin 51: G OUT = 1 - 3V

Pin 15: V SAW = 2V                              

                Pin 50: R OUT = 1 - 3V

Pin 16: V OUT = 2V                               

                Pin 49: D VCC = 3.3V

Pin 17: H VCC = 8v                                                

                Pin 48: SYNC

Pin 18: GND                                            

                Pin 47: VCC = 5V

Pin 19: CB IN = 2 - 3V                            

                Pin 46: AFC =  1 - 3V

Pin 20: Y IN = 2 - 3V                               

                Pin 45: VIDEO OUT = 1 - 3V

Pin 21: CR IN = 2 - 3V                             

                Pin 44: BLACK DET = 1 - 3V

Pin 22: AUDIO IN AV 2 = 2 - 3V            

                Pin 43: RF AGC = 1 - 4V

Pin 23: VIDEO IN AV 2 = 2 - 3V             

                Pin 42: IF IN 2 = 1 - 2V

Pin 24: VIDEO IN AV 1 = 2 - 3V             

                Pin 41: IF IN 1 = 1 - 2V

Pin 25: ALC                                              

                Pin 40: GND

Pin 26: TV IN = 2 - 4V                             

                Pin 39: IF AGC

Pin 27: ABCL = 1 - 3V                             

                Pin 38: AUDIO OUT

Pin 28: AUDIO OUT 1 = 1 - 3V              

                Pin 37: S-REG.F

Pin 29: AUDIO OUT 2 = 1 - 3V              

                Pin 36: IF VCC = 5V

Pin 30:TV OUT = 1 - 3V                          

                Pin 35: IF PLL = 2 - 4V\

Pin 31: SIF OUT = 2 - 4V                        

                Pin 34: DCNF

Pin 32: AUDIO IN AV 1 = 2 - 3V            

                Pin 33: SIF IN = 2 - 4V


Persamaan IC 8823

Baca Juga Data Pin IC LV76211