Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Data Pin IC LA76941

Data Pin dan Tegangan IC LA76941


IC LA76941A
IC LA76941Pin 1: SIF OUT = 1.9 V

                Pin 64: VIF IN 1 = 2.8 V

Pin 2: IF AGC = 3 V

                Pin 63: VIF IN 2 = 2.8 V

Pin 3: SIF IN = 2.1 V

                Pin 62: GND

Pin 4: FM FIL = 2.1 V

                Pin 61: RF AGC = 4.3 V

Pin 5: FM OUT = 2.1 V

                Pin 60: VID0 OUT = 2.7 V

Pin 6: AUDIO OUT = 2.2 V

                Pin 59: AFT OUT = 4.4 V

Pin 7: SND APC FIL = 2.1 V

                Pin 58: PIF/APC FIL = 2.0 V

Pin 8: IF VCC = 4.8 V

                Pin 57: BLACK STRETCH = 2.4 V

Pin 9: EXT AUDIO IN = 2.1 V

                Pin 56: VID IN = 2.6 V

Pin 10: ABL = 2.1 V

                Pin 55: IF VIDO = 4.7 V

Pin 11: RGB VCC = 8.0 V

                Pin 54: EXT VIDEO IN = 2.4 V

Pin 12: R OUT = 1.9 V

                Pin 53: APC FILTER = 3.1 V

Pin 13: G OUT = 1.8 V

                Pin 52: VIDO OUT = 2.5 V

Pin 14: B OUT = 2 V

                Pin 51: CR IN = 2.5 V

Pin 15: NC

                Pin 50: XTAL = 2.4 V

Pin 16: V RAMP = 2.1 V

                Pin 49: NC

Pin 17: V OUT = 1.9 V

                Pin 48: NC

Pin 18: VCO IRF = 1.6 V

                Pin 47: DDS FIL = 2.2 V

Pin 19: H VCC = 5.0 V

                Pin 46: NC

Pin 20: AFC FIL = 2.5 V

                Pin 45: NC

Pin 21: H OUT = 0.4 V

                Pin 44: FBP IN = 1.1 V

Pin 22: GND

                Pin 43: VCC = 4.7 V

Pin 23: MUTE = 2.6 V

                Pin 42: GND

Pin 24: NC

                Pin 41: PLL = 2.8 V

Pin 25: NC

                Pin 40: RESET = 3.7 V

Pin 26: IR IN = 4.5 V

                Pin 39: 4.3 V

Pin 27: NC

                Pin 38: 4.7 V

Pin 28: NC

                Pin 37: 4.7 V

Pin 29: POWER ON = 4.7 V OFF = 0V

                Pin 36: 1 V

Pin 30: PROTECT V SYNC = 4.7 V

                Pin 35: CPU VCC = 4.8 V

Pin 31: SDA = 4.7 V

                Pin 34: XTALL OUT = 2.2 V

Pin 32: SCL = 4.7 V

                Pin 33: XTALL IN = 1 V


Baca Juga Data Sheet IC TB1231ANG


Tiang Dusun
Tiang Dusun Teknisi peralatan elektronik